Monthly Archives: november 2014

Verdensrommet åpnet på FN-dagen

FN-dagen_0032
Det siste rommet i prosjektet ble offisielt åpnet under et stort arrangement i forbindelse med FN-dagen lørdag 25. oktober. I et fullsatt bibliotek kunne publikum oppleve fotoutstillinger, musikk, foredrag om flyktningeleir i Libanon, dans fra Vietnam og Chile og nyte småretter fra forskjellige land og matkulturer. Pål Thoresen fra NRK intervjuet innflyttere til Nedre Eiker og de frammøtte satte pris på god mat og sosialt samvær.

Ordfører Bent Inge Bye fikk gleden av å åpne Verdensrommet, med god hjelp fra 8-årige Hafsa Bashir Nuur og biblioteksjef Pål Ødemark. Biblioteksjefen sa i sin åpningstale at «det ikke er verdensrommet der oppe det handler om, men her nede». Rommet skal ha Reisen i sentrum. Vi har samlet reiselitteratur, bøker, tidsskrifter og filmer fra forskjellige land. Rommet skal inspirere og gjøre publikum nysgjerrige på andre land og kulturer.

Vi vil også vektlegge egenaktivitet og brukermedvirkning. Her kan også innflyttere vise fram egen kultur gjennom utstillinger og presentasjoner. «Månedens reisemål» vil bli et fast innslag, der vi inviterer reiseglade eikværinger til å vise fram bildene sine på en digital skjerm. Dette følges opp med en utstilling av bøker og annet materiale om stedene.

Dette er en sone der rommet skal virke inspirerende og derfor er fysisk utforming viktig. Midt i rommet står et rundt bord dekorert med et kart over jordkloden. På veggen har vi laget en ordsky med forskjellige assosiasjoner til det å reise.

Sonen inneholder også en avdeling kalt Ny i Eiker, som viser inn til Norge og Eikersamfunnet. Her skal en finne språkkurs, lettlestbøker på norsk, brosjyrer til hjelp for nyinnflyttere og bøker på forskjellige språk. En ordsky på veggen med Velkommen på forskjellige språk markerer at dette er en sone i biblioteket som vektlegger mangfold og integrering.

Reklamer